Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρέου, Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η διαπερατότητα στη ζώνη θεμελίωησς ενός χωμάτινου φράγματος, η περίπτωση του φράγματος Σολέας
    Περίληψη  PDF