Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gkari, Melina Dirithea Christos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Processing and Interpretation of Seismic Profiles with the Use of Paradigm Software = Επεξεργασία και ερμηνεία σεισμικών τομών με τη χρήση του λογισμικού Paradigm.
    Περίληψη  PDF