Συντακτική Ομάδα

Επιμελητής Περιοδικού

  1. Στέργιος Χ. Μηντζαρίδης, Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος". Τμήμα Γεωλογία, Α.Π.Θ., Ελλάδα