Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Υδρογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες κεντρικής περιοχής Αθηνών = Hydrogeological effects on the elastic parameters of the central area of Athens Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ν. Σταμάτης, B. Αντωνίου, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υδρογεωλογικές και γεωχημικές έρευνες στο νομό Αχαϊας = Hydrogeological and geochemical survey in Achaia prefecture area Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Νίκας, Ι. Αγγελικάκης, Αικ. Βέργου-Βήχου, Ε. Βασιλειάδης
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Υδρογεωλογικές και υδροχημικές έρευνες στην περιοχή των Λουτρών Κυλλήνης (Δ. Πελοπόννησος) = Hydrogeological and hydrochemical research in the area of Killinis curative springs (W. Peloponnese) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος, Δ. Πάτρας
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Υδρογεωλογικές παρατηρήσεις στην περιοχή των Μεσογείων (Αττική, Ελλάς). Λεπτομέρειες   PDF
Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υδρογεωλογικές συνθήκες και η παρουσία NO3 στα υπόγεια νερά της αστικής και περιαστικής ζώνης της Καλαμάτας = Hydrogeological conditions and presence of NO3 into the groundwater of the urban and regional zone at the area of Kalamata Λεπτομέρειες   PDF
Π. Σαμπατακάκης, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Β. Ζοραπάς
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Υδρογεωλογικές συνθήκες και καθεστώς λειτουργίας λιμνοπηγής Μεγάλης Αβύθου Κεφαλονιάς = Conditions hydrogeologiques et regime de la source lac de Grand Avithos ( Cephalonie ) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Υδρογεωλογικές συνθήκες και προβλήματα υποβάθμισης της ποιότητας των υπογείων νερών στην περιοχή Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Πανάγοπουλος, Ε. Πυτικάκης, Κ. Κατσάνου, Νίκος Ι. Λαμπράκης
 
Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) Υδρογεωλογικές συνθήκες σε σχέση με τη ρύπανση των υπόγειων νερών στις περιοχές απόθεσης απορριμάτων της Αττικής και Ιεράπετρας = Hydrogeological conditions in connection with groundwater pollution at the landfills of Attiki and Ierapetra Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Ι. Κυρούσης, Θ. Μ. Μιμίδης, Νίκος Ι. Λαμπράκης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Υδρογεωλογικές συνθήκες στη λεκάνη ΔοΪράνης. Φυσικές διεργασίες - παρεμβάσεις και αποτελέσματα Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Δημόπουλος, Β. Μπαρούτη
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Υδρογεωλογικές συνθήκες στο Δ. Φαλακρό όρος . Υδραυλική λειτουργία της καρστικής πηγής πηγών Αγγίτη και το σπήλαιο Μαάρα = Hydrogeological conditios in W. Falakro Mountain . The hydraulic regime of the karstic spring of River Aggitis and the Maara Cave Λεπτομέρειες   PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, Γ. Ξειδάκης, Α. Δημάδης, Χρ. Κουτίτας
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Υδρογεωλογικές συνθήκες στο Δέλτα του Αχελώου με έμφαση στις σχέσεις του ποταμού με τα υπόγεια νερά τους υδροτόπους = Hydrogeological conditions at the Acheloos delta with emphasis on the relationship of the river to the groundwater and its wetlands Λεπτομέρειες   PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, Β. Κ. Περλέρος, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Νικόλαος Γ. Νικολάου, Ε. Νικολάου, Ι. Χατζηνάκος
 
Τόμ. 15 (1980) Υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρείας περιοχής Θηβών = Conditions hydrogeologiques de la region des Thebes (Beotie, Grece) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Υδρογεωλογική έρευνα λεκάνης Βοιωτικού Κφισσού = Hydrogeological investigation in the Boeotian Kifissos river basin Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Παγούνης
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Υδρογεωλογική έρευνα στα πλαίσια της μικροζωνικής μελέτης της Καλαμάτας = Hydrogeological investigation of Kalamata area (Peloponnese, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης, Ξενοφών Δ. Σταυρόπουλος
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Υδρογεωλογική ερμηνεία των φαινομένων Υφααλμύρωσης στους καρστικούς υδροφορείς των ασβεστολίθων της ΒΑ. Αργολίδας = Hydrogeological explanation of the salt water intrusion in karstic apuifers in the NE Argolis limestones (Peloponnesus, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Καντάς
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Υδρογεωλογική και υδροχημική συμπεριφορά των θερμών πηγών Καϊάφα (Δ. Πελοπόννησος) = Hydrogeological and hydrochemical behavior of Kaiafa' s hot springs (W. Peloponnese) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών της νήσου Θάσου. Προβλήματα στην εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού = hydrogeological behaviour of Thassos island formations. Problems related to the exploitation of groundwater potential Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Β. Διαμαντής, Θ. Τζεβελέκης, Π. Γεωργιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 3 (2006) Υδρογεωμορφολογικές διεργασίες στο χείμμαρο "Γεραμπίνη" Ζαγοράς Πηλίου. Λεπτομέρειες   PDF
Μ Σαπουντζής, Θ. Παπαθανασίου, Α. Μερτζάνης, Γ. Ευθυμίου, Ι. Αγγγελακόπουλος, Δ. Μυρωνίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις και μεταλλοφορίες των επιθερμικών συστημάτων της περιοχής Πετρωτών (Δ. Θράκη, Ελλάς) Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Μιχαήλ, Μαρίνα Δημητρούλα
 
Τόμ. 11, Αρ. 2 (1977) Υδρολογικαί προγνώσεις. Λεπτομέρειες   PDF
Διονύσιος Μονοπώλης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υδρολογικό καθεστώς της πεδινής ζώνης της λεκάνης του Ανθεμούντα ( Θεσσαλονίκη) = Hydrogeological conditions of the plain area of the Anthemounta basin (Macedonia, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Λουπασάκης, Θ. Ναγκούλης
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Υδροχημικά χαρακτηρισικά των υπόγειων νερών του ηφαιστείου - ιζηματογενούς υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής Σκύδρας ( Βόρεια Ελλάδα) = Hydrochemical characteristics of ground water of the volcano - sedimentary aquifer of the broad area of Skydra ( Norther Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ράπτης, Γεώργιος Χ. Σούλιος
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών στα συμπαγή πετρώματα της περιοχής Αλεξανδρούπολης = Chemical characteristics of groundwater in consolidated rock terrains in tha area of alexandroupolis, Thrace, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Πεταλάς, Ιωάννης Β. Διαμαντής
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών των νησιών του κυκλαδικού συμπλέγματος (παράδειγμα : Σύρος, Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος) = Hydrochemical characteristics of groundwater from the cycladic islands (case: Syros, Tinos, Paros, Antiparos) Λεπτομέρειες   PDF
Φ. Η. Χαρμανίδης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υδροχημικά χαρκτηριστικά υπογείων και επιφανειακών νερών της λεκάνης του άνω ρου του Αλιάκμονα = Hydrochemical surface and underground water data of the upper part of drainage basin of Aliakmon river Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χ. Σούλιος, Ε. Ζαγγανά, Τ. Κακλής, Α. Οικονομίδης
 
2876 - 2900 από 2945 Στοιχεία << < 111 112 113 114 115 116 117 118 > >>