Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Υδροχημικές συνθήκες και ποιότητα των υπογείων νερών της πεδινής ζώνης της λεκάνης του ποταμού Πηνειού, Ν. Ηλείας Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Ι. Λαμπράκης, Soren. Jessen, Γ. Πανάγοπουλος, Ε. Πυτικάκης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υδροχημική συμπεριφορά και χαρακτηριστικά του υδροθερμικού υδροφορέα της περιοχής των θερμών πηγών Ν. Απολλωνίας (λεκάνη Μυγδονίας, Μακεδονία) = Hydrochemical behaviour and characteristics of hydrothermal aquifer in the area of Nea Apollonia thermal sprin Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Π. Δημόπουλος, Απόστολος Αρβανίτης, Μιχαήλ Δ. Φυτίκας
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υπεδαφική τεκτονική δομή στη λεκάνη των Φαρσάλων (Θεσσαλία) ως καθοριστικός παράγων διαμόρφωσης των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής = The subsurface tectonic structure of the Farsla basin (Thessaly) as determining factor of the hydrogeological condit Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Σπυρίδων Π. Λέκκας, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Ι. Φουντούλης, Ε. Σπυρίδωνος, Ι. Μπαντέκας, Δ. Μαριολάκος, Ε. Ανδρεαδάκης
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Υπεραλμυρά νερά σε εγκλωβισμένους ασβεστόλιθους της Κεφαλονιάς = Brines in an enclosed limestone body of Kefalonia Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης
 
Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) Υπερετήσιες μεταβολές της θερμοκρασίας των νερών στο ποταμολιμναίο σύστημα του Νέστου = Inter annual water temperature variations in Nestow river-reservoir system, Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Αλμπανάκης
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1978) Υπόγεια ύδατα υπολεκάνης Μουρικίου Θηβών και σχέσεις τούτων μετά των υδάτων της λίμνης Υλίκης. = Les eaux souterraines du soubassin de Mourikion du Thebes et ses relations avec les eaux du lac Yliki (Beotie, Grece). Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υπόγειες κατασκευές του υδροηλεκτρικού έργου Μετσοβιτικού - Εμπερίες από το σχεδιασμό και την υλοποίησή του = Underground works of the Metsovitikos hydroelectric project - Experience from design and construction Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Καραπαντελάκης, Σ. Ραυτόπουλος, Χ. Μινόπετρος
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Υπόγειο υδατικό δυναμικό Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές Λεπτομέρειες   PDF
Β. Κ. Περλέρος, Δημ. Παπαμαστοράκης, Μ. Κριτσωτάκης, Ε. Δρακοπούλου, Αναστάσιος Παναγόπουλος
 
Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) Υποθαλάσσια ρήγματα στην ενεργή τεκτονική τάφρο του Κορινθιακού κόλπου. Τέσσερα τυπικά παραδείγματα σύγχρονου τεκτονικού ελέγχου της μορφολογίας και των διεργασιών ιζηματογένεσης κάτω από τη στάθμη τη θάλασσας = Submarine faults within the active tectonic Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Λυμπέρης, Γ. Παπαθεοδώρου, Θ. Χασιώτης, Γ. Φερεντίνος
 
Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) Υποθαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Ναυαρίνου, Νότιο Ιόνιο = Marine geology researches in the greater bay of Navarino area, Southern Ionian sea Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Περισοράτης, Νικόλαος Κ. Κονισπολιάτης, Ε. Ζημιανίτης, Σ. Γαλαννοπούλου, Π. Ζαχαράκης
 
Τόμ. 18 (1986) Υπολείμματα κεράτων των εκλιπόντων ελαφιδών Libralces gallicus και Megaceros verticornis από περιοχή της λεκάνης Πτολεμαϊδας = Antlers, remains of the extinct cervids, Libralces gallicus Azz and Megaceros verticornis d. from Ptolemais basin Λεπτομέρειες   PDF
Σοφοκλής Στρατηγόπουλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Υπολογισμός και αξιολόγηση των υδραυλικών παραμέτρων δύο υδροφόρων συστημάτων σε διαφορετικό ιζηματογενές περιβάλλον στη μάζα της Ροδόπης = Estimation and evaluation of hydraulic parameters of two aquifer systems formed in different sedimentary environmen Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Πεταλάς, Σωτήρης Χ. Πανίλας, Ιωάννης Β. Διαμαντής, Φ. Πλιάκας
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων - x Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Καντηράνης, Α. Στεργίου, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Α. Δρακούλης
 
Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) Υπολογισμός των φυσικοχημικών παραμέτρων ΣS, ΣC, aH2S, I και του περιεχομένου σε πετρογενετικά και μεταλλικά ιόντα, του υδροθερμικού ρευστού, της πολυμεταλλικής μεταλλοφορίας Au-Ag-Te της περιοχής Πανόρμου - Λαρδιάδων, Τήνου, Κυκλάδες = Calculation of the Λεπτομέρειες   PDF
Στ. Τόμπρος, Κ.Στ. Σεϋμούρ
 
Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) Υπολογισμός φυσικοχημικών παραμέτρων fS2, fCo2, fTe2, aS2, aO2 και pH του μεταλλοφόρου διαλύματος, της πολυμεταλλικής μεταλλοφορίας Au-Ag-Te της περιοχής Πανόρμου - Λαρδιάδων, Τήνου, Κυκλάδες = Calculation of the physicochemical parameters fS2, fO2, fCO2, Λεπτομέρειες   PDF
Στ. Τόμπρος, Κ.Στ. Σεϋμούρ
 
Τόμ. 17 (1985) Υπουργός ενέργειας και φυσικών πόρων Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) Υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις για ένα σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων νερών στις περιοχές της κοιλάδας Σπερχειού του Θριασίου και Αργολικού πεδίου Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Κακαβάς, Στέργιος Τσιούμας, Γ. Πετροπουλάκος
 
Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) Υψηλές περιεκτικότητες ρηνίου (RE) σε μολυβδαινίτες απο μεταλλοφορίες πορφυριτικού ΜΟ+-CU στη Θράκη (ΒΑ-Ελλάδα) = Rhenium-rich molybdenites in Thracian porphyry MO+-CU occurences, NE-Greece Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μέλφος, Π. Βουδούρης, K. Arikas, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Φαινόμενα αστάθειας στο δρόμο Σπάρτης - Καλαμάτας από το σεισμό της 13 Σεπτεμβρίου Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ξειδάκης, Παύλος Γ. Μαρίνος, Ιωάννης Β. Διαμαντής
 
Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) Φαινόμενα διαπειρισμού ιλυός στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κω και Καλύμνου, να Αιγαίο : προκαταρκτικά αποτελέσματα = Occurence of mud diapirism in the marinesector between Kos and Kalymnos islands, se Aegean : preliminary results Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Ε. Ζημιανίτης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Φαινόμενα ολισθήσεων σε υποθαλάσσια ενεργά ρηξιγενή πρανή : περιοχή Παναγούλας, δ. Κορινθιακός κόλπος = Slope failure phenomena along submarine active faulted slopes : Panagopoula area, w. gulf of Corinth Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Θ. Σακελλαρίου, Βασίλειος Λυκούσης, Γ. Ρουσάκης, Π. Γεωργίου
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) Φαινόμενα ρεούσης άμμου παρατηρηθέντα κατά την εκτέλεσιν υδρογεωτρήσεων εις Δυτ. Θεσσαλίαν = Quick - sand phenomena observed during the drilling of water wells in Western Thessaly Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Α. Καλλέργης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Φαινόμενα ρευστοποίησης που προκλήθηκαν από το σεισμό της Λευκάδας ( 14/08//03 ms=6.4 ) Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Κ. Δ. Πιτιλάκης
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Φαινόμενα ρύπανσης των υπόγειων νερών στη παράκτια Τριφυλία πό τη χρήση γεωργικών λιπασμάτων = Phenomena of undergroundwater pollution in Trifillia coastal area from the use of agricultural fertilizers Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Α. Κ. Μακρής, Ε. Γκιντώνης, Χ. Τζούλης
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Φαινόμενα συνιζηματογενούς τεκτονισμού κατά τη μετάβαση απο την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση στην Ιονία ενότητα (περιοχή Μεσολόγγι) = Syn-sedimentary tectonics in the Ionian unit during the transition from carbonate to clastic sedimentation Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
2901 - 2925 από 2945 Στοιχεία << < 112 113 114 115 116 117 118 > >>