Η εξέλιξη της περιοχής του εργοστασίου φωταερίου (γκάζι) στην Αθήνα: Μια προσέγγιση μέσα απο τις έννοιες της σχολής του Σικάγου = The development of the gas factory (gazi) area in Athens: An approach through the notios of Chicago school

Θ. Ιωάννης Φραγκόπουλος, Κάκια Σπιριδούλα, Γ. Θεοδώρου

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; εισβολή κοινωνικών ομάδων και λειτουργιών; διαδοχή; κυριαρχία; ανθρώπινη οικολογία; εξευγενισμός; μειονότητες στον αστικό χώρο; ζώνη μετάβασης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα