Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 1ου τόμου: Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική Εκπαίδευση.  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 3ου τόμου: Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία  PDF
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωλογικές επισημάνσεις στο έργο του Παυσανία  PDF
Κ. Δερμιτζάκης, Κ. Κο'ύλη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πίνακας περιεχομένων  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (2ο : 1989 Δεκ. 16-17 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά: Ι. Γενική Γεωγραφία, ΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία, III. Κλίμα, IV. Γεωμορφολογία, V. Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ιδιομορφίες του κυπριακού κλίματος= The peculiarities of Cyprus climate  PDF
Ανδρέας Χριστοδούλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Beitrge Anwendung sedimentologisch-bodenkundlicher Untersuchungen (mit Beispielen aus Niederosterreich) Περίληψη  PDF
P. Vilim, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Σχέσεις γεωλογικής δομής, γεωμορφολογίας και κάλυψης/χρήσης γης στην περιοχή της Κορινθίας (ΒΑ Πελοπόννησος) με εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γης Περίληψη  PDF
Α. Παπαδόπουλος, Ι. Παρχαρίδης, Ι. Γάτσης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωγραφική μεταβλητότητα παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και των διατροφικών συνηθειών ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών απο επιλεγμένα νησιά της Μεσογείου: Μελέτη MEDIS = Geographical variability of CVD risk factors and Mediterranean islands: The MEDIS study  PDF
Στέφανος Τυροβολάς, Μαριάνθη Μορένα, Ηνίοχος Χριστόπουλος, Βασιλική Μπουντζιούκα, Ευθύμιος Γκότσης, Γεώργιος Πούνης, Κάτια Βουτσά, Στάλω Παπούτσου, Κυριακή Καλδαρίδου, Ειρήνη Κύρα, Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, Χρήστος Λιονής, Δημοσθένης Παναγιωτάκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η εξέλιξη της περιοχής του εργοστασίου φωταερίου (γκάζι) στην Αθήνα: Μια προσέγγιση μέσα απο τις έννοιες της σχολής του Σικάγου = The development of the gas factory (gazi) area in Athens: An approach through the notios of Chicago school  PDF
Θ. Ιωάννης Φραγκόπουλος, Κάκια Σπιριδούλα, Γ. Θεοδώρου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μοντελοποίηση δασικής πυρκαγιάς και η επίδραση της πυρο-μετεωρολογίας στη συμπεριφορά της σε κλίμακα τοπίου για την περιοχή της Αττικής = Forest fire modeling and effect of fire -weather in landscape fire behavoir for the region of Attica, Greece  PDF
Νικόλαος Ηλιόπουλος, Κώστας Καλαμποκίδης, Γεώργιος Κάλλος, Χαράλαμπος Φείδας, Αλέξανδρος Μαλούνης, Ηλίας Μαυροματίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη ενός επεισοδίου αστραπών - κεραυνών με τη βοήθεια υψηλλής ανάλυσης = Study of lightning activity with the use of high - resolution simulations  PDF
Ι. Πυθαρούλης, Χ. Φείδας, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η ανάγκη για μία ριζοσπαστική κοινωνική έρευνα για τις γεωγραφίες του αποκλεισμού: η περίπτωση των παιδιών = The need for a radical social research for the geographies of exlusion: the case of children  PDF
Ι. Τσεβρένη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) [Εισαγωγικά στοιχεία του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 3]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή του HAZUS σε ελληνική περιοχή για την αποτίμηση πιθανών ζημιών στο οικιτικό απόθεμα προκαλούμενων από ρεαλιστικά σεισμικά σενάρια= Implementation of hazus in a greek territory in order to assess the potential damage in the building count caused by realistic seismic scenarios  PDF
Γ. Τεχνίτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τεχνολογικά ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν από φυσικές καταστροφές- μια συνθετική προέγγιση = Technological accidents which can b caused by natural disasters - a synthetic approach  PDF
Γ. Μανούρης, Γ. Μουζάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρολογική διερεύνηση της λίμνης Καστοριάς = Hydrologic investigation of the watershed Kastoria lake  PDF
Φώτιος Μάρης, Στ. Αναστασιάδης, Κ. Καραγιώργος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.)  PDF
Δέσποινα Σουβαντζή
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) A qualitative - quantitative study of water and environmental pollution at the broader area of the Mygdonia basin, Thessaloniki, N. Greece  PDF
Μ. Κ. Νυμφόπουλος, Ν. Μυλόπουλος, Κων. Κατιρτζόγλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) The use of Digital Elevation Models (D. E. M.) and Geographic Information Systems (G. I. S.) in geological mapping : a case study in the Southern Vermio mountain (SW Macedonia, Greece)  PDF
Αθανάσιος Ουζούνης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διδάσκοντας γεωγραφία στο δημοτικό σχολείο - μια θεώρηση της διδακτικής προσέγγισης μέσα από το βιβλίο της γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του δημοτικού = Teaching geography at the elementary school - a teaching approach through the new geography book for the 5th class of elementary school  PDF
Β. Περάκη, Α. Χ. Ρόκκα, Λ. Γαλάνη, Γ. Κατσαρός
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Forty years geographic fieldwork in Greece  PDF
H. Riedl
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεταβολές των ακτών της Αιγιαλείας λόγω κυματικής δράσης = wave - induced changes along the coast of Aigialeia (Greece)  PDF
Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Φερεντίνος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ιεραρχική και δομική αναπαράσταση υδρογραφικών προτύπων στο σύστημα DPA-PC  PDF
Δ. Αργιαλάς, Ε Ρούσσος
 
1 - 25 από 418 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.