Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 1ου τόμου: Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική Εκπαίδευση.  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 3ου τόμου: Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η ανθρωπογεωγραγία των αλλοδαπων στην Ελλάδα 2001* = Human geography of foreigners in the hellenic republic 2001*  PDF
Β. Κοτζαμάνης, Δ. Σταθάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιεχόμενα  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωγραφική κατανομή εποχιακών και ετήσιων ποσών εναπόθεσης σκόνης από τη Σαχάρα στη μεσόγειο και την Ευρώπη = Geographical distribution of seasonal and annual amounts of Saharan dust deposition over mediterranean and Europe  PDF
Π. Κατσαφάδος, Γ. Κάλλος, Χ. Σπύρου, Α. Παπαδόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Σημαντικοί δείκτες στη μελέτη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης = Important indicators in the analysis of emergency planning situations  PDF
Ζ. Νιβολιανίτου, Β. Συνοδίνου, Α. Παραλίκας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Το γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας Κορισσίων (Νήσος Κέρκυρα) = Geomorphologic and hdrologic environment of Korissia lagoon (Corfu Island)  PDF
M. Milovanovic, Β. Τομαρά, Σ. Πούλος, Ι. Αλεξόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γεωγραφικές επιστήμες - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσμός συμβίωσης  PDF
Γεώργιος Ταξιάρχου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Καρστικές και ανθρωπογενείς γεωμορφές στη Λακωνική Μάνη σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα = Karst and anthropogenic landforms in Lakonian Mani in relation to the human impact  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Τ. Π. Γεωργόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Earthquake damage assessment using space techniques  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ευάγγελος Λάγιος, Ψ. Λεβάντη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και σχέσεις τους με περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις τους = Personal characteristics of the teachers at primary schools of three prefectures in eastern Macedonia and their relation to the environmental knowledge and attitudes of the teachers  PDF
Ε. Π. Τσαχαλίδης, Σ. Γαλατσίδας, Γεώργιος Τσαντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφολογία των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής και οι κυριότερες ανθρωπογενείς επεμβάσεις = The morphology of the coasts of SW Attica and the main human interventions  PDF
Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) A study of the seasonal fluctuation of the suspended particulate matter in the Rio - Antirio strait, with the use of optical methods = μελέτη της εποχικής διακύμανσης του αιωρούμενου υλικού στο στενο Ρίου - Αντίρριου με τη χρήση οπτικών μεθόδων  PDF
Π. Γ. Δρακόπουλος, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Εξαγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους από παγχρωματικά στερεοζεύγη: Η περίπτωση της Ανατολικής Στερεάς  PDF
Α. Γκανάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Φαινόμενα ανοξικών συνθηκών στην καρστική κρυπτολίμνη Αμβρακία  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Palaoboden und klimaschwankungen wahrend des jungpleisstozans anm beispiel des profils stiefern niederosterreich  PDF
S. Verginis
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μεταβολές της γονιμότητας και η γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας  PDF
Γ. Τζιαφέτα
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Bodenkundliche untersuchungsmethoden und deren bedeutung im rahmen anderer landschaftokologischer parameter ( mit einem beispiel aus Kyllene/ Peloponnes)  PDF
S. Verginis, A. Zamani
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Μια σύντομη στατιστική ανάλυση των ακτών της Ελλάδος και η τουριστική τους αξιολόγηση  PDF
Γεώργος Ιβάντσος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η Καρυδιά (Juglans regia linne) περιοχή της βαλκανικής χερσονήσου κατά το τεταρτογενές: ιθαγενής βλάστηση η αλλόχθονη καλλιέργεια; Περίληψη  PDF
Κ. Κούλη, Δ. Δερμιτζάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Φυσικογεωγραφικός και λιμνολογικός χαρακτήρας της νέας τεχνητής λίμνης θησαυρού στον ποταμό Νέστο Περίληψη  PDF
Κ. Αλμανάκης, Α. Ψιλοβίκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Απεικόνηση ποταμών σε 2Δ και 3Δ χάρτες από μαθητές δημοτικού = Puplis' representations of rivers on 2D and 3D maps  PDF
Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Αικατερίνη Κλωνάρη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference "Αστική ανασυγκρότηση" στα Παλαιά Βόλου = "Urban regeneration" in the Palea of Volos  PDF
Α. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Γεώργιος Παπαγιαννίτσης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωμορφολογική μελέτη του βόρειου τμήματος της νήσου των Κυθήρων = A geomorphological study of the Northen part of Kythira island, Greece  PDF
Αθηνά Κόντου, Παπαναστασίου Καλλιόπη Γάκη-, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
1 - 25 από 362 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.