Πληροφορίες για βιβλιοθηκονόμους

Βασική επιδίωξη και επιθυμία της συλλογής είναι καταχώρηση αυτού ή/και άλλων περιοδικών της συλλογής στις συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών πληροφόρησης των βιβλιοθηκών. Επίσης, είναι πιθανόν χρήσιμο να τονιστεί ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συλλογής Κοσμόπολις, είναι ανοικτού κώδικα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες για την φιλοξενία περιοδικών ή/και την εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι μέλη της συντακτικής ομάδας κάποιου περιοδικού. (Διαβάστε περισσότερα για το Open Journal Systems).