Χωροθέτηση τοπικά ανεπιθύμητων χρήσεων γης = Factors involved in social acceptability of decisions concerning locally unwanted land uses

Παναγιώτης Σαμαρτζής

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; τοπικά ανεπιθύμητες χρήσεις γης; σύνδρομο ΝΙΜΒΥ; συμετοχή πολιτών; κύβος της Δημοκρατίας; locally unwanted land uses; NIMBY syndrome; citizen participation; <<democracy cube>>

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα