Απεικόνηση ποταμών σε 2Δ και 3Δ χάρτες από μαθητές δημοτικού = Puplis' representations of rivers on 2D and 3D maps

Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Αικατερίνη Κλωνάρη

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; πρωτοβάθμια εκπαίδευση; απεικόνιση ποταμού; 2Δ; 3Δ χάρτες; primary education; river representation; 2D; 3D maps

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα