Ιδέες φοιτητών - υποψήφιων δασκάλων για τον κύκλο του νερού στη φύση

Μαρία Ρέλλου, Νίκος Λαμπρινός

Περίληψη


Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον κύκλο του νερού στη φύση. Η έρευνα έγινε σε φοιτητές /υποψηφίους δασκάλους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ. Η έρευνα καταγράφει τις αντιλήψεις των φοιτητών για την έννοια του συστήματος, την έννοια του επιστημονικού μοντέλου, τον κύκλο του νερού ως σύστημα και τα διαγράμματα του κύκλου του νερού. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι αντιλήψεις των φοιτητών για τις έννοιες σύστημα και επιστημονικό μοντέλο απέχουν αρκετά από αυτές των επιστημόνων. Αντιλαμβάνονται τον κύκλο του νερού ως σύστημα αλλά δεν μπορούν να εντάξουν όλες τις γνώσεις που ήδη κατέχουν για τον κύκλο του νερού σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να αναδείξουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που υπάρχουν μέσα στο σύστημα.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geography education; γεωγραφική εκπαίδευση; κύκλος νερού; ιδέες και αντιλήψεις φοιτητών; σύστημα; επιστημονικό μοντέλο; μοντέλα του κύκλου του νερού

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα