Η απεικόνιση του μοντέλου του κύκλου του νερού με τη χρήση διαγραμμάτων ανάδειξης αιτιολογικών σχέσεων (CLD)

Μαρία Ρέλλου, Νίκος Λαμπρινός

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την αποτύπωση ενός μοντέλου του κύκλου του νερού με τη μορφή διαγράμματος ανάδειξης αιτιολογικών σχέσεων (CLD). Η έρευνα έγινε σε φοιτητές /υποψηφίους δασκάλους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένα μοντέλο του κύκλου του νερού μπορεί να αναπαρασταθεί με τη χρήση διαγραμμάτων Causal Loop Diagram (CLD). Οι κανόνες διαγραμματικής απεικόνισης με CLD μπορούν να διδαχθούν και να εφαρμοστούν από τους φοιτητές στο μετασχηματισμό ενός τυπικού διαγράμματος του κύκλου του νερού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geography education; γεωγραφική εκπαίδευση; διαγράμματα ανάδειξης αιτιολογικών σχέσεων; συστημική σκέψη; κύκλος νερού; causal loop diagrams; water cycle; system thinking

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα