Καινοτόμες και ανθεκτικές (Resilient) πολιτικές ένταξης και απασχόλησης για τους Μεταναστευτικούς Πληθυσμούς στην Ελληνική Κοινωνία

Δέσποινα Παπαδοπούλου

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κριτική ανάδειξη των καινοτόμων και των «ανθεκτικών» πολιτικών απασχόλησης για τις μεταναστευτικές ομάδες στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2013 με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της κρίσης. Η εργασία στηρίζεται σε μέρος αποτελεσμάτων ευρωπαϊκής έρευνας στο πλαίσιο του 7ου ευρωπαϊκού πλαισίου (2013-2016) με συντονιστή του Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ και εταίρους άλλες 11 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η εργασία αναδεικνύει τις μεγάλες και αξεπέραστες μέχρι σήμερα αδυναμίες του συστήματος της αγοράς εργασίας να διορθώσει, να ρυθμίσει και να αντέξει τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς δίνοντας τους ένα καλύτερο αύριο στην ελληνική κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; migration; transnationalism; μεταναστευτικοί πληθυσμοί

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα