Μελέτη κατανομής των επιφανειακών ιζημάτων και των λιβαδιών Posidonia oceanica στην υποθαλάσσια δελταϊκή περιοχή του ποταμού Αχελώου. = Studyof the distribution of surficial sedimentation and Posidonia Oceanica meadows in the river Acheloos' coastal and prodeltaic area

Στέλιος Πετράκης, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Ιερόθεος Ζαχαρίας, Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Δημήτριος Χριστοδούλου, Γεώργιος Αναστασάκης, Βασίλειος Καψιμάλης

Περίληψη


Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της χωρικής κατανομής των επιφανειακών ιζημάτων, καθώς και η διασπορά των λιβαδιών Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) στη δελταϊκή περιοχή του ποταμού Αχελώου. Το υποθαλάσσιο δέλτα, λόγω της πολύπλοκης μορφολογίας του, χωρίζεται σε δύο τμήματα: το δυτικό, στο οποίο βρίσκονται οι σημερινές εκβολές του Αχελώου και το ανατολικό, στο οποίο το ποτάμι εξέβαλε πριν από περίπου 500 χρόνια. Γενικά, η ιζηματολογία του πυθμένα παρουσιάζει μια τυπική δελταϊκή ζωνώδη κατανομή με αμμώδης αποθέσεις κοντά στην ακτογραμμή, οι οποίες προοδευτικά μεταπίπτουν σε πηλούς και αργίλους με την αύξηση του βάθους. Στο δυτικό τμήμα, σε μια ζώνη ενός έως δύο χιλιομέτρων (βάθη από 2 m έως 10 m), η περιοχή κυριαρχείται από λιβάδια Ποσειδωνίας, ενώ στο ανατολικό τμήμα, η διασπορά της Ποσειδώνιας έχει εύρος 1- 1,5 km (σε αντίστοιχα βάθη 2-10 m).

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Δέλτα Αχελώου; ιζηματολογία υποθαλάσσιου δέλτα; χαρτογράφηση Posidonia; Acheloos River; subaqueous delta sediment distribution; Posidonia mapping

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα