Ανάλυση συχνοτήτων των ημερήσιων βροχοπτώσεων και των αντίστοιχων υψών τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα: Μελλοντικά σενάρια απο ένα σύγχρονο περιοχικό κλιματικό μοντέλο (RCM) = Analysis of the frequency of daily precipitation series in Greece the 21st century: Future scenarios of a regional climate model (RCM)

Ευτυχία Ρούση, Κωνσταντίνα Τολίκα, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Μαχαίρας

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; ανάλυση συχνοτήτων ημερησίας βροχόπτωσης; περιοχικό κλιματικό μοντέλο; μελλοντικά κλιματικά σενάρια; ημερήσια ύψη βροχόπτωσεις; frequency analysis of daily precipitation; regional climate model; future climate scenarios; daily amount of precipitation

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα