Εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης φερτών υλών σε τεχνητούς ταμιευτήρες - μελέτη περίπωσης λίμνη Μαραθώνα = Methodology of sediment estimation in reservoirs - case study in lake Marathon

Μιχαήλ Ξανθάκης, Κοσμάς Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, Βασίλειος Καψιμάλης, Άριελ Γκορέγια, Παναγιώτης Στεφανίδης, Χαμπίκ Μαρουκιάν

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; λεκάνη απορροής; μοντελοποίηση εδαφικής διάβρωσης; βυθομετρία; RUSLE; watershed; soil erosion model; bathymetry; RUSLE; Geographic information system

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα