Χαρτογράφηση των καταστροφικών πλημμύρων του οκτωβρίου 2006 στη Θεσσαλονικη και Χαλκιδική με τη χρήση δορυφορικών εικόνων ραντάρ (ENVISAT/ASAR) = Mapping the catastrophic october 2006 flood events in Thessaloniki and Halkidiki with envisat/ asar data

Μελίνα Νικολαϊδου, Αντώνιος Μουρατίδης, Δημήτριος Οικονομίδης, Θεόδωρος Αστάρας

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Χαρτογράφηση; Πλημμύρες 2006; Εικόνες ραντάρ (SAR); Θεσσαλονίκη; Χλκιδική; Mapping; Floods 2006; SAR images; Thessaloniki; Halkidiki

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα