Διερεύνηση της συνεισφοράς των πολυστρωματικών μονωτικών στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατασκευών = Investigation of the contribution of multifoil insulation in the reduction of energy consumption of buildings

Λάζαρος Μαυροματίδης, Michel Pierre, Mankibi Mohamed El, Μ. Σανταμούρης

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Βιοκλιματικός Σχεδιασμός; μόνωση; Μεταφορά Θερμότητας; Κτήρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης; Bioclimatic Design; Green Buildings Insulation; Heat Transfer; Renawable Energy

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα