Μοντελοποίηση δασικής πυρκαγιάς και η επίδραση της πυρο-μετεωρολογίας στη συμπεριφορά της σε κλίμακα τοπίου για την περιοχή της Αττικής = Forest fire modeling and effect of fire -weather in landscape fire behavoir for the region of Attica, Greece

Νικόλαος Ηλιόπουλος, Κώστας Καλαμποκίδης, Γεώργιος Κάλλος, Χαράλαμπος Φείδας, Αλέξανδρος Μαλούνης, Ηλίας Μαυροματίδης

Λέξεις κλειδιά


9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; πυρο-μετεωρολογία; μοντέλο πυρκαγιάς farsite; fire-meteorology; farsite fire model

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα