Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Aggregate transport and utilization: ecological footprint and environmental impacts Περίληψη  PDF
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης, Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Α. Αθουσάκη
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Quantitative determination of mineral matter in lignite by X-ray spectrometry, using the Compton effect Περίληψη  PDF
Β. Περδικάτσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Rock characterization for the foundation of two water reservoirs using geophysical and borehole data Περίληψη  PDF
Αντώνης Βαφείδης, Ν. Ανδρονικίδης, H. Hamdan, Γ. Κρητικάκης, Ν. Α. Οικονόμου, Γ. Παναγόπουλος, Σ. Ζανετίδης, Δ. Μερζιότης, Σ. Πατέρας, Ε. Νικοφοράκης, J. P. Blais
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Geoelectric prospecting in university campus region for detection of possible geological discontinuities, Rio, Patra, Greece Περίληψη  PDF
Γ. Λ. Αγγέλης, Π. Στεφανόπουλος, Στ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Water resources management in Sperchios river basin, using swot analysis Περίληψη  PDF
Ν. Σταθόπουλος, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ε. Βασιλείου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Genesis of alpinotype fissure minerals from Thasos island, Northern Greece - Mineralogy, mineral chemistry and crystallizing environment Περίληψη  PDF
Π. Βουδούρης, Σ. Κωνσταντινίδου, Μ. Κατή, Χ. Μαυρογόνατος, Χ. Κανελλόπουλος, Ε. Βολιώτη
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) The implication of grain size trend analysis in the fine grained seabed sediment of Alexandroupolis gulf Περίληψη  PDF
Α. Καρδιτσά, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Preliminary results regarding the rock falls of December 17, 2009 at Tempi, Greece  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γ. Παπαθανασίου, Κ. Βουβαλίδης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) CSD correction as a tool for estimating 3D block size distribution Περίληψη  PDF
M. Rusi, P. Hoxha
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Local magnitude estimation in Greece, based on recordings of the Hellenic unified seismic network (HUSN) Περίληψη  PDF
Ε. Μ. Σκορδύλης, Δ. Α. Κεμεντζετζίδου, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental assessment of contaminants in a downstream area of a landfill Περίληψη  PDF
Ε. Κουτσοπούλου, Κ. Κατσάνου, Δ. Παπούλης, Ελένη Ζαγγανά, Π. Τσόλης-Καταγκάς
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Morphotectonic analysis of Kozani basin (western Macedonia, Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Σίμου, Β. Καραγκούνη, Γ. Παπαντωνίου, Δ. Παπανικολάου, Π. Νομικού
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Thermal behaviour of Stevensite at temperatures up to 800 C Περίληψη  PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, Ε. Κουτσοπούλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Petrological investigation of carbonate rocks from the Ionian zone (Etoloakarnania, western Greece)  PDF
Π. Μπουρούνη, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Flood history analysis and its contribution to flood hazard assessment. The case of Marathonas, Greece  PDF
Μ. Διακάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Suitability assessment of carbonate rocks from the Kataraktis passage member of the Olonos-Pindos zone (Ileia prefecture, Western Greece) for industrial applications Περίληψη  PDF
Χ. Τσένη, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Redustion of rockfall risk of the teleferik area of Santorini - Greece Περίληψη  PDF
Ε. Λέκκας, Β. Αλεξούδη, Ι. Λιαλιάρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Natural and human hazard assessment of the archaeological sites of Paphos area (Cyprus) with the use of remote sensing and GIS Περίληψη  PDF
Δ. Δ. Αλεξάκης, Α. Αγάπιου, Κ. Θεμιστοκλέους, Β. Λυσάνδρου, Α. Σαρρής, Διοφάντος Γ. Χατζημίτσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The 10 June 2012 MW6.0 earthquake sequence in the easternmost end of the Hellenic arc Περίληψη  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, M. Aktar, Ν. Σβήγκας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Source rock potential of the late Miocene Metochia formation of Gavdos island, Greece Περίληψη  PDF
Ι. Πυλλιότης, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Ν. Πασαδάκης, Γ. Παναγόπουλος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Thrust tectonics in the central part of the external Hellenides, the case of the Gavrovo thrust Περίληψη  PDF
Ε. Καμπέρης, Σ. Σωτηρόπουλος, Φ. Μαρνέλης, Ν. Ρηγάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Contribution to the evolution of the Perama cave (Ioannina, NW Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Υφαντή, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Buildings' damage at Horemi village, Arcadia, Greece: evaluation of the geotechnical conditions at shallow depths  PDF
Μ. Κυνηγαλάκης, Δ. Κανάρης, Ν. Νικολάου, Β. Α. Κοντογιάννη
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Designation of geosites- proposals for geoparks in Greece  PDF
Ειρ. Θεοδοσίου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Mapping hydrothermal alteration zones from spectral band ratios: a geostatistical approach based on the stable semivariogram model Περίληψη  PDF
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
 
176 - 200 από 500 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.