Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης τοπίων του Ελληνικού Χώρου

Γ. Καραδήμου, Σ. Δοάνη, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Δομακίνης, Α. Μουρατίδης, Κ. Βουβαλίδης, Δ. Οικονομίδης

Περίληψη


Ως «τοπίο» ορίζεται μια περιοχή, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους, όπου ο χαρακτήρας του είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων. Την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (European Landscape Convention - Φλωρεντία, 20-10-2000), αναπτύσσονται συνεχώς οι πολιτικές του τοπίου και του σχεδιασμού του. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην πιο στοχευμένη περιγραφή του, στην ποσοτικοποίηση ορισμένων βασικών παραγόντων που το χαρακτηρίζουν, καθώς και στην αξιολόγησή του. Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να προταθεί για τα τοπία του Ελληνικού Χώρου ένα σύνολο εφαρμόσιμων δεικτών, τέτοιων ώστε να περιγράφονται και να ποσοτικοποιούνται χαρακτηριστικά του τοπίου, όπως οικολογικά, κοινωνικής αντίληψης, οικονομικά, ιστορικά- πολιτιστικά και κάλυψης γης. Ενδεικτικά, στην έρευνα εφαρμόστηκαν οι δείκτες τοπίου για δύο περιοχές με πολύ διαφορετικά γνωρίσματα. Μια ηπειρωτική, το Βελβεντό Κοζάνης και μια νησιωτική, τη Σαμοθράκη, ώστε να καλυφθεί ευρύ φάσμα τοπίων που συναντώνται στη χώρα. Η προσπάθεια αυτή ακολουθεί την πρόταση των Cassatella and Peano (2011) για την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού τοπίου.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; landscape; τοπίο; αξιολόγηση τοπίου; δείκτες τοπίου; Ελλάδα; Σαμοθράκη; Βελβεντό; landscape assessment; landscape indicators; Greece, Samothrace; Velvento

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα