Γεωλογικές - Νεοτεκτονικές συνθήκες και καταστροφικά φαινόμενα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θουρίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Geological neotectonic conditions and destructive phenomena at the archeological site of Ancient Thouria (SW Peloponnese, Greece)

Ι. Λαδάς, Κ. Τρίκολας, Η. Μαριολάκος, Ξ. Αραπογιάννη, Ε. Σαμπαζιώτης

Περίληψη


Η Αρχαία Θουρία αποτελούσε μαζί με την Αρχαία Μεσσήνη μια από τις δύο σημαντικότερες πόλεις των Αρχαίων Μεσσηνίων. Είναι χτισμένη πάνω σε μια επιμήκη ράχη, διεύθυνσης ΒΝ με μέγιστο υψόμετρο 200μ, στο δυτικό περιθώριο του τεκτονικού βυθίσματος της Κάτω Μεσσηνίας. Την τελευταία επταετία στις δυτικές υπώρειες της ράχης, στη θέση «Παναγίτσα Αίπειας», διενεργούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες που έχουν φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα της αρχαίας πόλης (ασκληπιείο, ναοί κ.α.). Στα ανάντη πρανή στη θέση «Παναγίτσα Αίπειας», παρατηρούνται εκτεταμένες καταπτώσεις μεγάλων τεμαχών από ψαμμιτοκροκαλοπαγή τα οποία, όπως διαπιστώθηκε και κατά την ανασκαφή, είχαν προκαλέσει καταστροφές στα κτίρια της αρχαίας πόλης. Τα φαινόμενα αυτά, που έχουν διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τη μορφή του αναγλύφου των πρανών, είναι και σήμερα ενεργά δυσχεραίνοντας τις ανασκαφικές εργασίες. Στη παρούσα εργασία γίνεται η περιγραφή των γεωλογικών και νεoτεκτονικών χαρακτηριστικών της στενής περιοχής του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Θουρίας και η συσχέτισή τους με τη νεοτεκτονική δομή της ευρύτερης περιοχής. προτείνοντας μια πιθανή αιτία για την καταστροφή και εγκατάλειψη του Ασκληπιείου της αρχαίας πόλης.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Αρχαία Θουρία; Μεσσηνία; αρχαιολογικός χώρος; καταπτώσεις βράχων; Ancient Thouria; Messinia; archeological site; rockfalls

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα