Μεγάλης κλίμακας χαρτογράφηση κατιλισθητικής επικινδυνότητας με τη συνδυασμένη χρήση ΓΣΠ και μεθόδων πολυκριτήριας στήριξης αποφάσεων- ένα παράδειγμα στη Βόρεια Μεσσηνία (ΝΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα) = Large scale landslide susceptibility mapping using GIS- based weighted linear combination and multicriteria decision analysis - a case study in Northern Messinia (SW Peloponnesus, Greece)

Ι. Λαδάς, Ι. Φουντούλης, Η. Μαριολάκος

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Γεωμορφολογία; Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία; Σταθμισμένος Γραμμικός Συνδυασμός; Φυσικές καταστροφές; Μεσσηνία; Natural disasters; Messinia; Analytic Hierarchy process; Weighted Linear Combination

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα