Εφαρμογή GIS στο ηφαίστειο Σαντορίνης για ανάλυση εδαφικής παραμόρφωσης = Implementation of GIS in Santorini volcano for ground deformation analysis

Ε Παπαγεωργίου, Σ. Βασιλόπουλος, Ε. Λάγιος

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Γεωμορφολογία; ΓΣΠ; χάρτες εδαφικής παραμόρφωσης; GPS; Σαντορίνη; GIS; maps of ground deformation; Santorini

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα