Φυσικογεωγραφική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Κινέττας (Σαρωνικός Κόλπος) = A physico-geographical study of the costal zone of Kineta (Saronikos gulf)

Ρ. Παπαδάκη, Σ. Πούλος, Ο. Καλεαντοπούλου, Κ. Κουτελιδάκη, Ε. Βερυκίου

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Παράκτια Γεωμορφολογία- Ωκεανογραφία; Κιν΄ετα; παραλία; διάβρωση; Kineta; beach zone; erosion

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα