Χωρική και χρονική κατανομή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας = Spatial and temporal distribution of air quality in greater Athens area

Παναγιώτης Θ. Νάστος, Α. Γ. Παλιατσός, Κ. Nίκα, Κ. Ξηρού

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Κλιματολογία; ποότητα ατμόσφαιρας; τυπικός δείκτης ρύπανσης; χωρική κατανομή; Αθήνα; air quality; pollutant standard index; spatial distribution; Athens

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα