Χωρική συμμεταβολή βροχής και θερμοκρασίας αέρα στον ελληνικό χώρο. Μια διαφορετική προσέγγιση = Spatial covariability of precipitation and air temperature in Greece. A different approach

Δ. Ι. Νικολάκης, Παναγιώτης Θ. Νάστος

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Κλιματολογία; χωρική συμμεταβολή; βροχή; θερμοκρασία αέρα; Ελλάδα; spatial covariability; precipitation; air temperature; Greece

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.



©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα