Υδρογεωλογικές συνθήκες νάσου Τήλου = Hydrogeological conditions in Tilos island

Ε. Λόγος, Β. Τσιούμας, Δ. Θεοχάρης, Ε. Λέκκας

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Περιβάλλον; Τήλος; υδατικοί πόροι; υδρογεωλογία; υφαλμύρινση; υδροχημεία; Tilos island; water resources; hydrogeology; saline intrusion; hydrochemistry

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα