Παρατηρήσεις επί των κατακόρυφων τεκτονικών κινήσεων κατά τους ιστουρικούς χρόνουε στον αρχαιολογικό χώρο κατά Ζάρκου = Observation on the vertical tectonic movements during the historical times in the Kato Zakros (Crete, Greece)

Η. Μαριολάκος, Ε. Λόγος, Ι. Φουντούλης, Δ. Θεοχάρης

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Περιβάλλον; Κρήτη; Ζάκρος; Μινωικός πολιτισμός; γεωπεριβάλλον; νεοτεκτονική; Crete; Zakros; Minoan Civilization; Geo-Environment; noetectonics

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα