Ο ρόλος της γεωστατιστικής για την αποτύπωση της πιεζομετρίας των υδρογονανθράκων και των υπόγειων νερών σε περιοχές εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίων. Η περίπτωση της λίμνης Κουμουνδούρου ασπρόπυργου Αττικής = The role geostatistics for the impression of piezometric of hydrocarbons and underground waters in areas of petroleum refinement. the case of lake Koumoundourou

Θ. Μιμίδης, Σ. Ρίζος, Μ. Ψυχογιού, Α. Σγουμποπούλου

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Περιβάλλον; Λίμνη Κουμουνδούρου; πετρελαιοειδή νερά; υπόγεια νερά; ταυτοποίηση; Lake Koumoundourou; Kriging; petreleum products; groundwater; fingerprinting

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα