Αξιοποίηση των θερμών πηγών Σουλαντά, Νομού Καρδίτσας = The exploitation of Soultana thermal springs, Karditsa prefecture

Ε. Λέκκας, Ε. Λόγος, Β. Τσιούμας, Δ. Θεοχάρης

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Γεώτοποι; Ελλάδα,; νομός Κερδίτσας; θερμές πηγές; αξιοποίηση; Greece; Karditsa prefecture; thermal springs; exploitation

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα