Χρήση δορυφορικών στοιχείων για τον έλεγχο της αστικής επέκτασης στην περιοχή της Hurghada,στην Αίγυπτο = Using satellite imagery for monitoring urban expansion of Hurghada area, red sea coast, Egypt

Σ Καμής, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Β. Χρησταράς, M. Ashmawy

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Γ.Σ.Π; Τηλεπισκόπηση; Χαρτογραφία; ανίχνευση αλλαγής; αστική επέκταση; Hurghada; change detection; urban expansion

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα