Υλοποιόντας την επόμενη γενιά υπηρεσιών θέσης = Implementing the next generation of location based sercices

Η. Φρέτζος, Κ. Γρατσίας, Γ. Θεοδωρίδης

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Γ.Σ.Π.; Τηλεπισκόπηση; Χαρτογραφία; υπηρεσίες θέσης; βάσεις χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων; αλγόριθμοι; location-based services; spatial and spatiotemporal databases; algorithms

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα