Τα τοπία της μνήμης. Η κλασσική πόλις και η ανάλυση των αστικών οικοσυστημάτων = The landscapes of memory. Classical polis and the urban ecosystem analysis

Α. Λαούπη

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; σύνθετα συστήματα; Οικοφιλοσοφία; πολύ -τοπία; αστικός μεταβολισμός; complex systems; Ecophilosophy; multi - landscapes; urban metabolism

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα