Χωρικές μεταβολές και πολιτικές ανασχεδιασμού παράκτιων αστικών περιοχών. Διερέυνηση δυνατοτήτων αστικής αναβάθμισης στις περιπτώσεις της Αθήνας και του Αμβούργου = Spatial changes and replanning policies for urban coasttal areas. Investigation of prospects for the improvement of the urban environment in Athens and Hamburg

Ε. Ασπρογέρακας, Κ. Σερράος, Δ. Σοφιανόπουλος

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; στικό παράκτιο μέτωπο; πολιτικές αστικού ανασχεδιασμού; αστική ανάπτυξη; μεγάλες διοργανώσεις; έργα; urban coastal front; urban development; mega - events; projects

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα