’στυ Θεσσαλών: Οικονομική και κοινωνική διάρθρωση των θεσσαλικών πόλεων = The urban system of Thessaly: Economic and social structure

Σ. Παυλέας, Π. Αρβανιτίδης, Γ. Πετράκος

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; οικονομική και κοινωνική οργάνωση; ελληνικά αστικά κέντρα; Θεσσαλία; economic and social structure; Greek urban centre; Thessaly

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα