Διαμόρφωση νέων πόλων ενδιαφέροντος στον αστικό χώρο και διερεύνηση της συμβολής τους σε μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη του. Η περίπτωση της μεταολυμπιακής Αθήνας = Formation of new poles of interest in the urban space and investigation of their contribution in a more balanced development. The case of post- olympic Athens

Κ. Σερράος, Ε. Ασπρογέρακας, Β. Ιωάννου, Τ. Μιχαηλίδης

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Ανθρωπογεωγραφία; Λεκανοπέδιο Αθήνας; Ολυμπιακοί Αγώνες; πόλοι ενδιαφέροντος; χωρική ανάπτυξη; Athens basin; Olympic Games; poles of interest; spatial development

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα