Ψηφιακή διακυβέρνηση στον αστικό χώρο: Δυνατότητες και περιορισμοί για τη χωρική διακυβέρνηση = Electronic governance in urban areas: lPotentialities and preconditions for urban governance

Ελισάβετ Θωίδου, Δ. Φουτάκης

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Ανθρωπογεωγραφία; ψηφιακή διακυβέρνηση; χωρική διακυβέρνηση; βιώσιμη αστική ανάπτυξη; electronic governance; spatial governance; sustainable urban development

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα