Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χατζηπαπανικολάου,

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Η σημασία των κλαστικών και χημικών ιζημάτων στον προσδιορισμό της εξελικτικής πορείας καρστικών σπηλαίων : η περίπτωση του σπηλαίου Επταμύλων Σερρών, Α. Μακεδονία, Β. Ελλάδα = The importance of detrital and chemical deposits for the determination of the development of the karstic caves : the case of Eptamili cave in the area of Serres, E. Makedonia, N. Greece)
    Λεπτομέρειες  PDF