Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) Τα ευρήματα θηλαστικών του τεταρτογενούς των σπηλαίων και καρστικών εγκοίλων της νήσου Κρήτης και η σημασία αυτών. = The Quarternary fossil mammals in the caves and karstic - holes of Crete island and their significance  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.10 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1970) Σπήλαια και άλλαι καρστικαί μορφαί της Κρήτης  PDF
 
τ.7 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1963) Σπήλαια Αγίας Γαλήνης = Les grottes de Sainte Galini  PDF
 
τ.4 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1958) Grottes explorees en 1957 et 1958 en Crete  PDF
Paul Faure
 
τ.3 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1956) Grottes explorees en 1953 en Crete qui ne figurent pas au bulletin le la S.S.G.  PDF
Paul Faure
 
τ.3 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1955) Grottes explorees en 1954 en Crete qui ne figurent pas au, bulletin de la SSG  PDF
Paul Faure
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.