Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.3 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1956) Grottes explorees en 1953 en Crete qui ne figurent pas au bulletin le la S.S.G.  PDF
Paul Faure
 
τ.3 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1955) Grottes explorees en 1954 en Crete qui ne figurent pas au, bulletin de la SSG  PDF
Paul Faure
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) Τα ευρήματα θηλαστικών του τεταρτογενούς των σπηλαίων και καρστικών εγκοίλων της νήσου Κρήτης και η σημασία αυτών. = The Quarternary fossil mammals in the caves and karstic - holes of Crete island and their significance  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.10 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1970) Σπήλαια και άλλαι καρστικαί μορφαί της Κρήτης  PDF
 
τ.7 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1963) Σπήλαια Αγίας Γαλήνης = Les grottes de Sainte Galini  PDF
 
τ.4 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1958) Grottes explorees en 1957 et 1958 en Crete  PDF
Paul Faure
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.