Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.5 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1960) Έκθεσις επί των γενόμενων παρατηρήσεων εις τα σπήλαια των Πετραλώνων (Χαλκιδικής) = Observations sur les grottes Petralona de la peninsule (Macedoine) Chalkidiki  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) Ιστορικό της σπηλαιολογίας στην Ελλάδα και συμβολή της στην επιστήμη και στην εθνική οικονομία = Histrory of speleology in Greece and its contribution to the scientific research and to the national economy  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Γρ. Παπαδόπουλος, Άννα Ι. Πετροχείλου, Θόδωρος Σκούρας, Αλ. Χαρολίδης
 
τ.5 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1960) Το σπήλαιον ''Φεγγάρα'' : Αριθμός 932 = La grotte "Feggaria" No 932  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.12 τεύχ.4 (Οκτ.- Δεκ. 1973) Η ασθένεια και η θεραπεία του περίφημου σπηλαίου Λάσκω  PDF
Ανδρέας Η. Θεολόγος
 
τ.4 τεύχ.4 (Σεπτ. - Δεκ. 1957) Τεχνική σπηλαιολογία : απλή μέθοδος φωτογραφήσεως των σπηλαίων = Une simple methode de photographie dans les grottes  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.10 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1969) Ο ρόλος των σπηλαίων εις την θεραπευτικήν = Le role de la grotte en therapeutique  PDF
Γεώργιος Γραφιός-Νίδας
 
τ.4 τεύχ.2 - 3 (Απρ. - Σεπτ. 1957) Σπηλαιολογικαί έρευναι εις Βάλτον Αιτωλοακαρνανίας  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.9 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1967) Τα Σπήλαια Πρεβέντζας Επαρχίας Βάλτου : αριθ. σπηλ. μητρ. 3543 - 3550 = La grotte Preventza de la province Valtos, no 3543 - 3550  PDF
Λουδοβίκος Γερομήτσος
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) Τα Σπήλαια κινδυνεύουν = Les cavernes en danger  PDF
Ανώνυμο
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) Τουριστική διευθέτησις σπηλαίων (ανακοίνωσις εις το IV διεθνές σπηλαιολογικόν συνέδριον Λιουμπλιάνας 1965) = Mise en valeur touristique des grottes  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
1 - 10 από 15 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.