Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.2 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1953) = Bulletin de la societe de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.1 τεύχ.1 (Ιούλ. 1951) = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.2 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1953) = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.3 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1956) = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.3 τεύχ.8 (Σεπτ. - Δεκ. 1956) = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.4 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1957) = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.4 τεύχ.2 - 3 (Απρ. - Σεπτ. 1957) = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.6 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1962) 15 gottes explorees en Crete en 1961 Λεπτομέρειες   PDF
Paul Faure
 
τ.8 τεύχ.5 (Ιαν. - Μαρ. 1966) 1966 - Προς νέους ορίζοντες = 1966. Vers de nouveax horizons Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.10 τεύχ.5 (Ιαν. - Μάρτ. 1970) 20 χρόνια = 20 anniversaire Λεπτομέρειες   PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου, Γεώργιος Γραφιός-Νίδας, Σπ. Μαρινάτος,
 
τ.10 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1970) 2η Διεθνής Σπηλαιολογική Σύνοδος εις Αθήνας = 2nd Collogne Speleologique International a Athenes Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) 40 Χρόνια της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας = Les 40 annees de la Societe Speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.22 τεύχ.1 (1995-2000) 50 χρόνια σπηλαιολογικής προόδου : πρόλογος = Preface - 50 years progress of speleology Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Θεοδώρου
 
τ.10 τεύχ.3 - 4 (Ιούλ. - Δεκ. 1969) 5ο Διεθνές Σπηλαιολογικόν Συνέδριον = Le Ve congres speleologique international Λεπτομέρειες   PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.12 τεύχ.4 (Οκτ.- Δεκ. 1973) 6ο Διεθνές Σπηλαιολογικόν Συνέδριον εις Τσεχοσλοβακίαν από 30.8-18.9.1973 = Congres International Speleologique a Olomouc - Tchecoslovaquie Λεπτομέρειες   PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) Address of the President of European Conference D. Delanghe = Χαιρετισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης D. Delanghe Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Brunet
 
τ.21 (1993-1994) Address of the President of the Speleological Federation of European Community Λεπτομέρειες   PDF
B. Krauthausen
 
τ.21 (1993-1994) Almyros project = Σχεδιάσμα Αλμυρού Λεπτομέρειες   PDF
Hevre Lefevbre
 
τ.21 (1993-1994) Amenagement de cavites pour des sites touristiques = Αξιοποίηση των σπηλαίων ως τουριστικά αξιοθέατα Λεπτομέρειες   PDF
Alain Martaud
 
τ.21 (1993-1994) Apports de l' observation speleologique a l' etablissement d' outils reglementaires de preservation de la ressource en eau - l' exemple du nord - quest de la France Λεπτομέρειες   PDF
Th. Leboulanger
 
τ.6 τεύχ.7 - 8 (Ιούλ. - Δεκ. 1962) Bibliographie entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.7 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1963) Bibliographie entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.12 τεύχ.2 (Απρ. - Ιούν. 1973) Bibliographie entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.5 τεύχ.7 - 8 (Ιούλ. - Δεκ. 1960) Bibliographie entrangere = Βιβλιογραφία εξωτερικού Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.6 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1962) Bibliographie entrangere = Βιβλιογραφία εξωτερικού Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.7 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1964) Bibliographie entrangere = Βιβλιογραφία εξωτερικού Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.11 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1972) Bibliographie entrangere = Βιβλιογραφία εξωτερικού Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.7 τεύχ.2 (Απρ. - Ιούν. 1963) Bibliographie entrangere = Ξένη βιβλιογραφία Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.7 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1963) Bibliographie entrangere = Ξένη βιβλιογραφία Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.8 τεύχ.1 (Ιαν. - Φεβρ.1965) Bibliographie entrangere = Ξένη βιβλιογραφία Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.11 τεύχ.3 - 4 (Ιούλ. - Δεκ. 1971) Bibliotheque entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.11 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1972) Bibliotheque entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.21 (1993-1994) Biology, population dynamics and zoogeography of some cavernicolous carabid beetles (insecta, coleoptera) - a proposal for a biospeleological research in Greece = Βιολογία, δυναμική πληθυσμού και ζωογεωγραφία, ορισμένων κολεόπτερων (έντομα, κολεόπτερα - πρόταση για βιοσπηλαιολογική έρευνα στην Ελάδα Λεπτομέρειες   PDF
Evelyn Rusdea
 
τ.11 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1972) Caves an karst of the Argolic Peninsula Greece = Σπήαλαια και καρστ της Αργολικής Χερσονήσου εν Ελλάδι Λεπτομέρειες   PDF
Gerald Glenn Forney
 
τ.2 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1954) Contripusion a l' hydrospeleologie quel observations hydrospeleologiques dans la montagne Varasova Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.2 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1953) Crustaces inferieurs de grottes helleniques = Κατώτερα αρθρόποδα των ελληνικών σπηλαίων Λεπτομέρειες   PDF
K. Lindberg
 
τ.21 (1993-1994) Discontinuous tectonic deformation and cave formation : examples from the Hellenic territory = Ασυνεχής τεκτονική παραμόρφωση και δημιουργία σπηλαίων : χαρακτηριστικά από ελληνικό χώρο Λεπτομέρειες   PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Η. Δ. Κράνης
 
τ.21 (1993-1994) Extremities in touristic exploitation of caves : the case of "Psychron cave" Prsychron, Crete, Greece) = Ακρότητες στην τουριστική εκμετάλλευση των σπηλαίων : η περίπτωση του σπηλαίου Ψυχρού (Ψυχρό, Λαίθι, Κρήτη) Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Eισαγωγή - περιεχόμενα = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.2 τεύχ.2 (Απρ. - Ιούν. 1953) Eισαγωγή - περιεχόμενα = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.12 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ. 1974) Eισαγωγή - περιεχόμενα = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Eλληνική σπηλαιολογική κίνησις Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.21 (1993-1994) Faunal evolution on islands : the impact of man = Πρώιμη ανθρώπινη αποικία και η επιρροή της στο νησιωτικό περιβάλλον Λεπτομέρειες   PDF
P. Y. Sondaar
 
τ.21 (1993-1994) First results of the palaentological study of the fissure fillings in the area of Halykes, Magnesia = Πρώτα αποτελέσματα της παλαιοντολογικής μελέτης χάσματος της περιοχής Αλυκών Μαγνησίας Λεπτομέρειες   PDF
Α. Αθανασίου
 
τ.12 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1973) Geochemical study of some specimens of stalactites from Tourkovounia cave, Athnes = Γεωχημική μελέτη μερικών δειγμάτων σταλακτιτών εκ του σπηλαίου Τουρκοβούνιων , Αθηνών Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Δ. Μητσάκη
 
τ.21 (1993-1994) Geological and stability study of Sykia cave (Olymbi - Chios Island) = Γεωλογική - βραχομηχανική μελέτη και διερεύνηση ευστάθειας του σπηλαίου Συκίας (Ολύμποι - Χίος) Λεπτομέρειες   PDF
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης, Κ. Στεργιόπουλος, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.3 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1956) Grottes explorees en 1953 en Crete qui ne figurent pas au bulletin le la S.S.G. Λεπτομέρειες   PDF
Paul Faure
 
τ.3 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1955) Grottes explorees en 1954 en Crete qui ne figurent pas au, bulletin de la SSG Λεπτομέρειες   PDF
Paul Faure
 
τ.4 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1958) Grottes explorees en 1957 et 1958 en Crete Λεπτομέρειες   PDF
Paul Faure
 
τ.6 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1961) Grottes explorees en 1959 et 1960 en Crete et qui ne figuiraient pas encore dans le bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Paul Faure
 
τ.21 (1993-1994) Groundwater recharge and water quality of the nearshore Yalona limestone conglomerate aquifer in SW Peloponnesus Λεπτομέρειες   PDF
Carambet-John Tavitian
 
τ.21 (1993-1994) Important caves for cave - dwelling bats (Chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σηματνικά σπήλαια σπηλαιόβιων νυχτερίδων (Χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία Λεπτομέρειες   PDF
M. Paunovic, A. Horvat
 
τ.21 (1993-1994) Important caves for cave - dwelling bats ( chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σημαντικά σπήλαια σπηλαιόβιων ωυχτερίδων (χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία Λεπτομέρειες   PDF
M. Paunovic, A. Horvat
 
τ.21 (1993-1994) Introduction address Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.16 τεύχ.1 (1979) Investigations on the karst of North Attica = Έρευνες επί του ασβεστολιθικού τοπίου (καρστ) της Βόρειας Αττικής Λεπτομέρειες   PDF
Γάσπαρης Γ. Μιστάρδης
 
τ.17 τεύχ.1 (1980) Investigations on the karstic landscape of the upper part of mount Parnassus = Έρευνες στο καρστικό τοπίο του ανωτέρου μέρους του Παρνασσού Λεπτομέρειες   PDF
Γάσπαρης Γ. Μιστάρδης
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) IV Colloque International de Speleologie 1er en Grece Athens 1963 Λεπτομέρειες   PDF
 
τ.8 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1966) IV Colloque International de Speleologie 1er en Grece Athens 1963 Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.1 τεύχ.4 (1952) La caverne Hellinospilo = Το Ελληνόσπηλο Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) La grotte - mine du calel a Soreze , Tarn (France) = Το σπηλαιορυχείο του Calel στο Soreze - Tarn (Γαλλία) Λεπτομέρειες   PDF
F. Rouzad, E. Mauduit, J. P. Calvet
 
τ.21 (1993-1994) Late cenozoic paleogeography and faunal succession of mammals in Greece = Άνω - καινοζωική παλαιογεωγραφία και διαδοχή της πανίδας των θηλαστικών στην Κρήτη Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.21 (1993-1994) Le labyrinthe de Crete Λεπτομέρειες   PDF
Michel Fournier
 
τ.21 (1993-1994) Le massif de l' Ida Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Brunet
 
τ.21 (1993-1994) Le neolithique en Sardainge : les evidences dans les grottes naturelles Λεπτομέρειες   PDF
Mario Sanges
 
τ.3 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1956) Le role des discontinuites de roches a la speleogenese Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.7 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1963) Les grottes et leur situation dans les roches = Οι σπηλιές και η θέση τους μέσα στα πετρώματα Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Α. Παρασκευαίδης
 
τ.15 τεύχ.1 (1978) Les premieres oeuvres d'art glyptique en Greece = Η πρώτη γλυπτική εξέλιξη στην Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) New evidence for the case of pleistocene man of Sardinia = Νέα στοιχεία για την παρουσία πλειστοκαινικού ανθρώπου στη Σαρδηνία Λεπτομέρειες   PDF
Rengert Elburg
 
τ.21 (1993-1994) Observations on speleogenesis and taphony of hominid bone accumulations in "cueva Mayor" Sierra de Atapuerca, Spain = Σπηλαιογένεση και ταφονομία των συγκεντρώσεων των οστών των ανθρωπιδών στο σπήλαιο cueva Mayor στην Atapuerca της Ισπανίας Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας
 
τ.2 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1953) On the speleological terminology = Περίληψις σπηλαιολογική ορολογία Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) Opening address Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) Pollutions souterraines dans les causes du quercy liees au developement des elevages intesifs Λεπτομέρειες   PDF
D. Soulier, A. Tarrisse
 
τ.21 (1993-1994) Potentials and risks of karst water for human needs Λεπτομέρειες   PDF
B. Krauthausen
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) Preliminary results of the examination of barn owl (Tyto alba) food pellets from two caves in central Crete, Greece = Πρώτα αποτελέσματα της εξετάσεως εμεσμάτων της γλαυκός Tyto alba από δύο σπήλαια της κεντρικής Κρήτης, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν, S. Zivanovic
 
τ.21 (1993-1994) Quaternary biostratigraphy of middle Europe on the basis of cave fossils Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Κόρδος
 
τ.21 (1993-1994) Reflexion sur l' acces aux cavites naturelles et aux sites karstiques. L' exemple du department de l' Herault, France = Αντανάκλαση της προέλευσης των φυσικών σπηλαίων και των καρστικών θέσεων Λεπτομέρειες   PDF
Claude Viala
 
τ.8 τεύχ.1 (Ιαν. - Φεβρ.1965) Rene Jeannel (1879-1965) Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Μότας
 
τ.5 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1959) Signes conventionnels en cartographie de formes speleologiques Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) "Speleo" : σύστημα για την αρχειοθέτηση και αξιολόγηση σπηλαιών σε Η/Υ = "Speleo" : a software application for filing and evaluating caves Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Βασιλάτος, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.1 τεύχ.1 (Ιούλ. 1951) Speleologie ou speologie = Σπηλαιολογία ή Σπεολογία Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Σούλιας
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Sur les stalagmites a disque de la caverne a perama = Σταλαγμίται μετά δίσκου του σπήλαιου Περάματος Ιωαννίνων Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.19 τεύχ.2 (1989) Table des matieres = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.12 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1973) Table des matieres volume XI Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.21 (1993-1994) Taphonomic obsernations of homind bone assemblanges in the Atapuerca caves (Spain) = Ταφονομικές παρατηρήσεις σε συναθροίσεις ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Atapuerca (Ισπανία) Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας
 
τ.21 (1993-1994) Tectonics, cave development and geomorphology examples from Thasos = Τεκτονική, ανάπτυξη σπηλαίων και γεωμορφολογία, παραδείγματα από τη Θάσο Λεπτομέρειες   PDF
Herbert Weingartner
 
τ.21 (1993-1994) The adaptive radiation of the endemic deer of Crete Λεπτομέρειες   PDF
Vos J. De
 
τ.21 (1993-1994) The early Biharian rodent fauna from Toorkobounia 2 (Athens, Greece) = Τρωκτικά του κατώτερου Βιχαρίου από την θέση Τουρκοβούνια 2 (Αττικό Άλσος) Λεπτομέρειες   PDF
, , Κωνσταντίνος Δούκας
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) The most important caves and potholes of Greece = Τα πλέον ενδιαφέροντα σπήλαια και βάραθρα της Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Ν. Κ. Παπαδόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) The neogene primates of Macedonia (Greece) and their contribution to the chronology = Τα πρωτεύοντα του Νεογενούς της Μακεδονίας και η συμβολή τους στη χρονολόγηση Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
τ.21 (1993-1994) The pleistocene shrew from Crete (crocidura zimmermanni) in a broader evolutionary context = Μυογαλές (soricidae) στα νησιά, με ειδικές αναφορές στη πληστοκαινική μυγαλή της Κρήτης (crocidura zimmermanni) Λεπτομέρειες   PDF
Jelle W.F. Reumer
 
1 - 90 από 1005 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>