Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) Τουριστική διευθέτησις σπηλαίων (ανακοίνωσις εις το IV διεθνές σπηλαιολογικόν συνέδριον Λιουμπλιάνας 1965) = Mise en valeur touristique des grottes  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.8 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1965) Τα μεγαλύτερα και τα βαθύτερα σπήλαια του κόσμου = Les grottes les plus grandes et les plus profondes du monde  PDF
Ανώνυμο
 
τ.8 τεύχ.3 (Ιούλ. - Αύγ. - Σεπτ. 1965) Η τουριστική αξιοποίηση των ελληνικών σπηλαίων = La mise en valeur touristique des grottes  PDF
Ανώνυμο
 
τ.6 τεύχ.5 (Ιαν. - Μάρτ. 1962) Η τουριστική αξιοποίησις των σπηλαίων = La mode de restauration des grottes  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.5 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1960) Έκθεσις επί των γενόμενων παρατηρήσεων εις τα σπήλαια των Πετραλώνων (Χαλκιδικής) = Observations sur les grottes Petralona de la peninsule (Macedoine) Chalkidiki  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.22 τεύχ.2 (1995-2000) Σπήλαια Σταυροπηγίου - Δήμου Αβίας - Μεσσηνιακής Μάνης = Caves Stauropigiou , Avias in Messinia  PDF
Πέτρος Κουρακλής, Κωνσταντίνος Μποσίνης
 
τ.4 τεύχ.4 (Σεπτ. - Δεκ. 1957) Τεχνική σπηλαιολογία : απλή μέθοδος φωτογραφήσεως των σπηλαίων = Une simple methode de photographie dans les grottes  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) Τα βαθύτερα και μακρύτερα σπήλαια του κόσμου. Τα βαθύτερα και μακρύτερα σπήλαια της Ελλάδας = Les plus profondes et les plus longues grottes du monde. Les plus profondes et les plus longues grottes de la Grece  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.12 τεύχ.4 (Οκτ.- Δεκ. 1973) Η ασθένεια και η θεραπεία του περίφημου σπηλαίου Λάσκω  PDF
Ανδρέας Η. Θεολόγος
 
τ.10 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1969) Ο ρόλος των σπηλαίων εις την θεραπευτικήν = Le role de la grotte en therapeutique  PDF
Γεώργιος Γραφιός-Νίδας
 
1 - 10 από 12 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.