Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χαρολίδης, Αλ.

  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Ιστορικό της σπηλαιολογίας στην Ελλάδα και συμβολή της στην επιστήμη και στην εθνική οικονομία = Histrory of speleology in Greece and its contribution to the scientific research and to the national economy
    Λεπτομέρειες  PDF