Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαρσέλος, Αντώνης Η.

  • τ.22 τεύχ.2 (1995-2000) - Άρθρα
    Ορυκτολογική - πετρολογική μελέτη πετρωμάτων από τις περιοχές Καραβά και Μυλοποτάμου κυθήρων και συνθήκες δημιουργίας δευτερογενών ορυκτών σε μικρά σπηλαιώματα = The mineralogical and petrological studies in area Kythera island
    Λεπτομέρειες  PDF