Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μπαρτσιώκας, Αντώνιος Ε.

 • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
  Τα ανθρωπολογικά ευρήματα του σπηλαίου Καψιάς Τριπόλεως και η ιστορία τους = The anthropological finds of Kapsia cave, Tripolis and tehir history
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
  Το εγκατακρημνισιγενές βάραθρο απορροφήσεως "Κουδουνότρυπα" Πύλης Τρικάλων = The collapsed absorption pothole "koudounotrypa" of Pyli Trikala
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Taphonomic obsernations of homind bone assemblanges in the Atapuerca caves (Spain) = Ταφονομικές παρατηρήσεις σε συναθροίσεις ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Atapuerca (Ισπανία)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Observations on speleogenesis and taphony of hominid bone accumulations in "cueva Mayor" Sierra de Atapuerca, Spain = Σπηλαιογένεση και ταφονομία των συγκεντρώσεων των οστών των ανθρωπιδών στο σπήλαιο cueva Mayor στην Atapuerca της Ισπανίας
  Λεπτομέρειες  PDF