Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νερούτσος, Α. Α.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Μαρτυρίες για τους κατοίκους της πρωτοελλαδικής Μάνικας.(2850-2350) : παλαιοδημογραφία και παλαιοπαθολογία = Evidensce for the people of early elladic Manika (2850 - 2350 BC) : palaeodemography and palaepathology
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Ινιοποίηση σε ανθρώπινο κρανίο από τα παλαιοπαθολογικά ευρήματα της νήσου Πάρου (Κλασική περίοδος 5ος αι. π.Χ) = Ossification of atlas vertebra (occipitalization) in a human skull from the palaeoanthropological data of Paros island skletal remains (5th century BC)
    Λεπτομέρειες  PDF