Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λιόντας, Α. Ν.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Αναγνώριση υπόγειων αποχετευτικών έργων κατά την αποξήρανση της λίμνης Κωπαϊδας επί εποχής του χαλκού
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Αναγνώριση και γεωλογική δομή σπηλαίου στα Σκούρτα Βοιωτίας = Exploration and geological structure of Scourta cave Boiotia
    Λεπτομέρειες  PDF