Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μηστάρδη, Γάσπ. Γ.

  • τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) - Άρθρα
    Η εις βάθος κάτω της σημερινής στάθμης της θαλάσσης καρστική διάβρωσις εις Κυνουρίαν, Δυτ. Μάνην και Σφακιά = Sur l' erosion kastrique souterraine jusqu' au-dessous du niveau actuel de la mer en Cynourie, Mani occidentale et Sphakia
    Λεπτομέρειες  PDF